Archiwum kategorii: Blog prawniczy

Tutaj publikuję wpisy poświęcone tematyce prawnej, aczkolwiek zahaczające o kontekst społeczny i gospodarczy.

Prawne aspekty konkubinatu

W związku z rosnącą liczbą konkubinatów (zwanych też związkami partnerskimi lub nieformalnymi), warto omówić w jaki sposób ta coraz bardziej popularna formuła wspólnego życia odnajduje się w realiach polskiego prawa. Nasze przepisy milczą na temat konkubinatu pomimo, że ten rodzaj … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Blog prawniczy | Możliwość komentowania Prawne aspekty konkubinatu została wyłączona

SKO

Samorządowe Kolegia Odwoławcze (SKO) to instytucja stworzona aby zachować zasadę dwuinstancyjności w postępowania administracyjnych prowadzonych przed organami samorządowymi. Przekładając na język ludzi niebędących prawnikami, jest to „sąd”, do którego można się odwołać od decyzji burmistrza lub prezydenta miasta lub wójta … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Blog prawniczy | Możliwość komentowania SKO została wyłączona

O B2B garść uwag prawnych i praktycznych

Rozpowszechniająca się od pewnego czasu zmiana modelu stosunku prawnego łączącego pracodawcę z pracownikiem zawiera w sobie pewne zagrożenia, których pracownicy być może nie są świadomi. Wpis dedykowany programistom początkującym w branży IT. W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż pracownik decydujący … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Blog prawniczy | Możliwość komentowania O B2B garść uwag prawnych i praktycznych została wyłączona

II

Temat wpisu jest wynikiem refleksji nad niewielką liczbą wydziałów gospodarczych w sądach rejonowych. Taka ma miejsce w okręgu wrocławskim. Wszystkie wydziały gospodarcze zostały skumulowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, gdzie istnieją trzy wydziały do rozpoznawania spraw gospodarczych w trybie procesowym, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Blog prawniczy | Możliwość komentowania II została wyłączona